Atbildība

Mēs esam pārliecināti - sociālā atbildība nedrīkst būt tikai izkārtne, tai jābūt pārdomātai un reālai darbībai ikviena klienta, sabiedrības, vides un mūsu visu nākotnes labā. Advokātu birojs NOVIUS par savu pienākumu uzskata rīkoties sociāli atbildīgi kā attiecībās ar klientu, tā arī visu sabiedrību un apkārtējo vidi. Tādēļ mēs rūpējamies gan par katru klientu, gan arī par valsts un nozares attīstību, apkārtējo vidi un iekļaušanos tajā.

Atbildība par klientu

Atbildība par klientu

Advokātu birojs NOVIUS strādā ar individuālu pieeju katram klientam – katram uzņēmumam vai klientam, kas uzticējis savu problēmu, jautājumu, situāciju, mēs cenšamies rasts labāko risinājumu. Katra lieta, kas nonāk pie NOVIUS, mums ir svarīga. Tādēļ mēs ar atbildību izturamies pret mūsu klientiem, viņu vēlmēm, emocijām un tiesībām.

Atbildība par tiesisku valsti

Atbildība par tiesisku valsti

Lai veicinātu uzņēmējdarbību un paaugstinātu dzīves līmeni Latvijā, būtisks ir harmonisks tiesiskais regulējums valstī kopumā. Tādēļ advokātu birojs NOVIUS par vienu no saviem pienākumiem uzskata arī tiesiskās izpratnes veicināšanu. Esot klāt likumu grozījumu apspriešanas un ieviešanas gaitā, piedaloties darba grupās, sagatavojot zinātniskas publikācijas un skaidrojot likumu saturu, mēs veicinām tiesiskuma izpratni un sniedzam savu ieguldīju tiesiskas valsts attīstībā.

Atbildīga biroja vadība

Atbildīga biroja vadība

Atbildīga attieksme pret darbiniekiem un viņu darbu, kā arī darbinieku atbildīga attieksme pret apkārtējo vidi ļauj advokātu birojam NOVIUS uzturēt cieņpilnas un uzticamas attiecības. Organizējot biroja darbu, mēs domājam par resursu (elektrības, ūdens, papīra u.c.) lietderīgu izlietojumu, iespēju robežās nododot to otrreizējai pārstrādei.

Atbildība par jauno juristu paaudzi

Latvijas Universitāte

Juridiskās jomas attīstība Latvijā lielā mērā atkarīga no jaunās juristu paaudzes sagatavošanas. Nepietiek tikai ar augstskolā gūtajām zināšanām, nepieciešama arī praktiska pieredze, izpratne un rūdījums. Turklāt jaunajos speciālistos jārada pārliecība par vērtību nozīmi jurista darbā.

NOVIUS labprāt iesaistās jauno speciālistu izglītošanā, daloties ar savu pieredzi. Ik gadu mēs vairākiem jurisprudences studentiem nodrošinam prakses vietas mūsu advokātu birojā.

Atbildība par nozares standartiem

Augstākā tiesa

Lielā mērā apzināmies, ka ar savu darbību, pieņemtajiem lēmumiem un darba kultūru atstājam ietekmi un nozares standartiem kopumā, tādēļ ar lielu atbildību izturamies pret jebkuru pieņemto lēmumu, pausto ideju un savu darbību kopumā. Esam pārliecināti – katram advokātu birojam jāattīsta pozitīvs un profesionāls juridiskās nozares tēls Latvijā.

Atbildība par apkārtējo vidi

Tīreļpurvs

Nekad nedrīkstam aizmirst, ka vide, kurā darbojamies, mums ir liels ieguvums un palīdz īstenot ne vien profesionālos, bet arī jebkurus dzīves mērķus. Tādēļ mēs ar lielu atbildību izturamies pret tās saglabāšanu, uzturēšanu un sakopšanu.

NOVIUS ar aizrautību iesaistās dažādās ar vides aizsardzību un sakopšanu saistītās akcijās, sniedzot juridiskās konsultācijas, kā arī praktiski palīdzot sakopt mūsu Latvijas mežus, pļavas un pilsētas. Ja katrs kaut nedaudz izdarīsim, Latvija būs vēl skaistāka.