Jaunumi un publikācijas

18.09.2012

Valdes locekļu atbildība par biznesa lēmumiem

Valdes locekļu atbildība par biznesa lēmumiem I. Ievads un risināmie problēmjautājumi Cicerons reiz teicis, ka nevis gudrība, bet veiksme ir tā, kas nosaka cilvēka dzīvi. Vai veiksme nosaka arī valdes locekļu atbildību? Jāņem vērā, ka biznesa lēmumi vienmēr ir saistīti ar zināmu risku un veiksmes …

Lasīt tālāk
27.03.2012

Maksātnespējas likumu eklektika

Tieslietu ministrija kopš 2011. gada vasaras vērtē jaunā Maksātnespējas likuma praktisko piemērošanu un iespējamās problēmas maksātnespējas tiesiskajā regulējumā.1 Izvērtēšanas rezultātā Tieslietu ministrija nonākusi pie secinājuma, ka viena no būtiskākajām problēmām maksātnespējas jomā ir trīs maksātnespējas likumi, kas regulē maksātnespējas procesu norisi (atkarībā no maksātnespējas procesa …

Lasīt tālāk
16.03.2012

Kā cīnīties pret nepamatotu maksātnespējas procesa pasludināšanu

Veikalu tīklu IKI un Cento operatora SIA Palink maksātnespējas procesa pasludināšana rosinājusi zināmas bažas un satraukumu uzņēmēju vidū par to, ka maksātnespējas procesa pasludināšana ir vienkāršota un rada iespēju kļūt par maksātnespējīgiem arī tādiem uzņēmumiem, kurus finansiālās grūtības nav skārušas. Šā raksta mērķis ir izvērtēt, …

Lasīt tālāk
21.02.2012

Juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmes – grozīt vai interpretēt

SIA “Palink” maksātnespējas procesa pasludināšana rosinājusi atsākt diskusiju par Maksātnespējas likuma iespējamām nepilnībām. Šī notikuma kontekstā rodas jautājums, vai Maksātnespējas likuma 57. panta noteikumi ir pietiekami efektīvi, lai varētu izpildīt maksātnespējas tiesiskā regulējuma galveno uzdevumu – aizsargāt darbotiesspējīgos komersantus un laikus likvidēt maksātnespējīgos. Jāņem vērā, …

Lasīt tālāk
01.01.2009

Pilnsabiedrības biedru attiecības ar trešajām personām

Šis raksts ir turpinājums žurnāla Bilance 2008. gada septembra (Nr. 18; 198) numurā publicētajam rakstam, kurā tika skaidrota pilnsabiedrību tiesiskā daba, ieguldījumu veikšana, zaudējumu un peļņas sadale, lietvedība, lēmumu pieņemšana un citi jautājumi, kas attiecas uz pilnsabiedrības biedru savstarpējām tiesiskajām attiecībām. Šā raksta mērķis ir …

Lasīt tālāk
15.09.2008

Pilnsabiedrības, to dibināšana un biedru savstarpējās attiecības

Šī raksta mērķis ir sniegt skaidrojumu par pilnsabiedrību tiesisko dabu, dibināšanas noteikumiem, kā arī par pilnsabiedrības biedru savstarpējām attiecībām, tajā skaitā par ieguldījumu veikšanu, peļņas un zaudējumu sadali, lietvedību, lēmumu pieņemšanu un kontroles tiesībām. Rakstā īpaša uzmanība tiks pievērsta jautājumiem, kuros ir pieļaujamas atkāpes no …

Lasīt tālāk
06.02.2007

Labas ticības princips un tā piemērošana Latvijas civiltiesībās

Saskaņā ar Civillikuma (turpmāk – CL) 1.pantu “tiesības izlietojamas un pienākumi pildāmi pēc labas ticības”. Ņemot vērā abstrakto formulējumu, diskusijas par šī panta nozīmi un piemērošanu tika sāktas jau tūlīt pēc CL spēkā stāšanās. Lasīt vairāk

Lasīt tālāk
05.09.2006

Vai skaļas trokšņošanas dēļ var atsavināt dzīvokli?

Nesen ievākušies kaimiņi rada neciešamus dzīves apstākļus pārējiem daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem, jo ļoti skaļi (ar klubu mūzikas aprīkojumu) naktīs klausās mūziku. Izsaukto pašvaldības policiju (kas darīts jau vairākkārt) viņi vienkārši nelaiž iekšā, un policija nedrīkst ielauzties dzīvoklī. Izskatās, ka iespējamie administratīvie sodi (naudas sodi) viņus …

Lasīt tālāk
19.04.2005

Labi tikumi un to nozīme darījumu tiesiskajās attiecībās

Labi tikumi un to nozīme darījumu tiesiskajās attiecībās Foto: no personiskā arhīva Dipl. iur. EVIJA SLICĀNE, LU Juridiskās fakultātes maģistrante, SIA “Juridiskais birojs Lapsa un partneri” juriste Darījumu tiesiskajās attiecībās tiesību normu regulējumam lielākoties ir dispozitīvs raksturs un galvenais līdzēju tiesību un pienākumu noteicējs ir …

Lasīt tālāk
26.10.2004

Komercdarījumi: komersants Civillikuma sprostā

26.oktobrī plkst. 15:00 Latvijas Universitātē Raiņa bulvārī 19 9.auditorijā “Juristu dienu” ietvaros klausītāji tiek aicināti uz semināru “Kā strādā šķīrējtiesa?”, portālam “Delfi” pastāstīja semināra organizētāji. Galvenā uzmanība seminārā tiks veltīta starptautisko šķīrējtiesu darbam, šķīrējtiesas procesam Latvijā, kā arī plānotajiem grozījumiem Civilprocesa likumā. Seminārā uzstāties ir …

Lasīt tālāk

Informējam Jūs, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), lai iegūtu anonimizētu pārskatu par lietotāju aktivitātēm vietnē.


This site is using cookies to collect anonymised statistics about the user activity on the site.


Vairāk informācijas / More information

Sīkdatne jeb sīkfails (angļu: cookie — burt. 'cepums'), ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā parasta datne. Ar tās palīdzību serveris var identificēt lietotāju, pārbaudot klienta atsūtīto sīkdatni. Šis mehānisms tika ieviests tādēļ, ka pats HTTP protokols neuztur savienojuma stāvokli, un klienta katru jaunu pieprasījumu serveris uzskata par jaunu klientu.

Sīkdatņu mehānismu apraksta RFC 2965 (HTTP State Management Mechanism), kas iznāca 2000. gadā un nomainīja RFC 2109.

Visbiežāk sīkdatnes izmanto lietotāju autentifikācijai (lietotājam ievadot savu lietotājvārdu un paroli, serveris nosūta uz lietotāja datora unikālu teksta virkni, pēc kā vēlāk var noteikt, ka lietotājs ir pieslēdzies sistēmai), sesijas uzturēšanai, kā arī specifiskas informācijas saglabāšanai par lietotāju. Izmantojot sīkdatnes, lietotājs veido tīmekļa vietni atbilstoši savām vēlmēm un interesēm.

Kopš sīkdatņu ieviešanas daudzi interneta lietotāji ir noraizējušies par personiskās dzīves izsekošanu, jo ar sīkdatnēm var izsekot lietotāja veiktās darbības un ieradumus, kad tas veic tīmekļa lapu pārlūkošanu. Sakarā ar to vairākās valstīs (ASV, Eiropas Savienībā) ir pieņemti likumi, kas regulē sīkdatņu lietošanu. Bez tam sīkdatņu negatīvs aspekts ir slikta drošība, jo tās ne vienmēr var precīzi identificēt lietotāju (ja datoru izmanto vairāki lietotāji), tās var ļaunprātīgi pārtvert un izmainīt.

Sīkdatnes ir iespējams arī nobloķēt, bet, tiklīdz tas ir izdarīts, var rasties problēmas, jo var nestrādāt kāda no tīmekļa vietnes piedāvātajām funkcijām vai pat liegta piekļuve pie tās. Dažādām pārlūkprogrammām ir atšķirīgi veidi, kā nobloķēt sīkdatnes. Sīkdatnes, kā jebkuru failu, ir iespējams arī izdzēst, bet tas nozīmē, ka uz sīkdatņu pamata veiktie iestatījumi netiks saglabāti.
An HTTP cookie (also called web cookie, Internet cookie, browser cookie, or simply cookie) is a small piece of data sent from a website and stored on the user's computer by the user's web browser while the user is browsing. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember stateful information (such as items added in the shopping cart in an online store) or to record the user's browsing activity (including clicking particular buttons, logging in, or recording which pages were visited in the past). They can also be used to remember arbitrary pieces of information that the user previously entered into form fields such as names, addresses, passwords, and credit card numbers.


Close