Адвокаты, эксперты и юристы NOVIUS

Основы права, знания, острый ум и способность быстро реагировать в сочетании с осмотрительностью и аналитическими способностями – это только некоторые из качеств и умений, на которые мы обращаем внимание при формировании и совершенствовании нашей команды. Адвокаты, эксперты и юристы NOVIUS ориентируются на специфические нужды, пожелания каждого клиента, опыт и желаемый результат, и сделают все для его достижения.

Каспарс Новицанс (Kaspars Novicāns)

ведущий партнер, присяжный адвокат

AML/CFT, строительство, недвижимость, коммерческое право, реструктуризация и неплатежеспособность, ведение дел в суде, третейский суд

«Если что-то дается трудно, то это еще одна причина, чтобы сделать это».

Эвия Новицане (Evija Novicāne)

партнер, присяжный адвокат

финансовое и банковское право, AML/CFT, юридический аудит, реструктуризация и неплатежеспособность, ведение дел в суде, объединение и приобретение предприятий (M&A)

«Только желания и уверенности недостаточно – для выдающегося результат необходимы и соответствующие действия».

Янис Моорс (Jānis Moors)

присяжный адвокат

коммерческое право, трудовое право, судопроизводство, сделки с недвижимостью, семейное право, наследственное право, административный процесс, право на интеллектуальную собственность

«Правда – не в теориях, а в повседневной практике».

Илзе Марга (Ilze Marga)

присяжный адвокат

административные дела, трудовое право, семейное право, дела о наследстве, коммерческое право, уголовные дела, реструктуризация и неплатежеспособность, недвижимость, ведение дел в суде и медиация

«Не мечтать о жизни, а воплощать свои мечты!»

Eva Ķibermane

Присяжный адвокат

Коммерческое право, неплатежеспособность, взыскание долгов, трудовое право, семейное право, недвижимость, строительство, административные дела, судопроизводство

"Одна из самых истинных и прекрасных радостей – это отдых после выполненной работы./И. Кант/"

Илзе Колере (Ilze Kolere)

старший юрист

трудовое право, семейное право, юридический аудит, коммерческое право, публичные закупки и ПЧП, реструктуризация и неплатежеспособность

«Не разрубай узел, который можно разрезать».

Иварс Меконс (Ivars Mēkons)

эксперт по международному и авиационному праву

авиационное право, международное право, международный арбитраж

«Я не боюсь!»

Дайна Голубовска (Daina Golubovska)

юрист

трудовое право, публичные закупки и ПЧП, реструктуризация и неплатежеспособность

«Не забывай делать невозможное, чтобы достичь возможного».

Informējam Jūs, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), lai iegūtu anonimizētu pārskatu par lietotāju aktivitātēm vietnē.


This site is using cookies to collect anonymised statistics about the user activity on the site.


Vairāk informācijas / More information

Sīkdatne jeb sīkfails (angļu: cookie — burt. 'cepums'), ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā parasta datne. Ar tās palīdzību serveris var identificēt lietotāju, pārbaudot klienta atsūtīto sīkdatni. Šis mehānisms tika ieviests tādēļ, ka pats HTTP protokols neuztur savienojuma stāvokli, un klienta katru jaunu pieprasījumu serveris uzskata par jaunu klientu.

Sīkdatņu mehānismu apraksta RFC 2965 (HTTP State Management Mechanism), kas iznāca 2000. gadā un nomainīja RFC 2109.

Visbiežāk sīkdatnes izmanto lietotāju autentifikācijai (lietotājam ievadot savu lietotājvārdu un paroli, serveris nosūta uz lietotāja datora unikālu teksta virkni, pēc kā vēlāk var noteikt, ka lietotājs ir pieslēdzies sistēmai), sesijas uzturēšanai, kā arī specifiskas informācijas saglabāšanai par lietotāju. Izmantojot sīkdatnes, lietotājs veido tīmekļa vietni atbilstoši savām vēlmēm un interesēm.

Kopš sīkdatņu ieviešanas daudzi interneta lietotāji ir noraizējušies par personiskās dzīves izsekošanu, jo ar sīkdatnēm var izsekot lietotāja veiktās darbības un ieradumus, kad tas veic tīmekļa lapu pārlūkošanu. Sakarā ar to vairākās valstīs (ASV, Eiropas Savienībā) ir pieņemti likumi, kas regulē sīkdatņu lietošanu. Bez tam sīkdatņu negatīvs aspekts ir slikta drošība, jo tās ne vienmēr var precīzi identificēt lietotāju (ja datoru izmanto vairāki lietotāji), tās var ļaunprātīgi pārtvert un izmainīt.

Sīkdatnes ir iespējams arī nobloķēt, bet, tiklīdz tas ir izdarīts, var rasties problēmas, jo var nestrādāt kāda no tīmekļa vietnes piedāvātajām funkcijām vai pat liegta piekļuve pie tās. Dažādām pārlūkprogrammām ir atšķirīgi veidi, kā nobloķēt sīkdatnes. Sīkdatnes, kā jebkuru failu, ir iespējams arī izdzēst, bet tas nozīmē, ka uz sīkdatņu pamata veiktie iestatījumi netiks saglabāti.
An HTTP cookie (also called web cookie, Internet cookie, browser cookie, or simply cookie) is a small piece of data sent from a website and stored on the user's computer by the user's web browser while the user is browsing. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember stateful information (such as items added in the shopping cart in an online store) or to record the user's browsing activity (including clicking particular buttons, logging in, or recording which pages were visited in the past). They can also be used to remember arbitrary pieces of information that the user previously entered into form fields such as names, addresses, passwords, and credit card numbers.


Close