Реструктуризация и неплатежеспособность

«Банкрот – это тогда, когда ничего нет», – так доктор в фильме латвийской киноклассики Соната у озера объясняет мальчишке, когда тот хочет раздать все яблоки. Эпизоды этого фильма на тему банкротства до сих пор актуальны в ситуациях, когда кто-нибудь сталкивается с финансовыми трудностями.

NOVIUS предлагает для разрешения финансовых трудностей компетенцию своих опытных специалистов. Мы обеспечивали юридическую помощь разным затрагиваемым сторонам – кредиторам и дебиторам, должникам (как юридическим, так и физическим лицам) и руководству, акционерам и членам правления предприятия.

Специалисты NOVIUS консультируют по вопросам реструктуризации, неплатежеспособности и банкротства, дают анализ возможных решений, подготавливают документы для начала и ведения процессов реструктуризации и неплатежеспособности юридических и физических лиц, возвращают долги от несостоятельных должников, осуществляют представительство как истцов, так и ответчиков по судебным делам о взыскании убытков с членов правления или акционеров, а также представляют интересы клиента в рамках процессов реструктуризации и неплатежеспособности. NOVIUS обеспечивает поддержку при приобретении активов у несостоятельных должников.

Мы работаем также в качестве администраторов процесса неплатежеспособности. Разрабатываем планы реструктуризации (планы процессов судебной и внесудебной защиты), оказываем поддержку при их согласовании, утверждении и реализации, предоставляем услуги администратора процесса неплатежеспособности.

Нами накоплен многолетний опыт в связи с различными ситуациями финансовых затруднений и поэтому можем предложить клиенту наиболее выгодное решение.

 

Informējam Jūs, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), lai iegūtu anonimizētu pārskatu par lietotāju aktivitātēm vietnē.


This site is using cookies to collect anonymised statistics about the user activity on the site.


Vairāk informācijas / More information

Sīkdatne jeb sīkfails (angļu: cookie — burt. 'cepums'), ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā parasta datne. Ar tās palīdzību serveris var identificēt lietotāju, pārbaudot klienta atsūtīto sīkdatni. Šis mehānisms tika ieviests tādēļ, ka pats HTTP protokols neuztur savienojuma stāvokli, un klienta katru jaunu pieprasījumu serveris uzskata par jaunu klientu.

Sīkdatņu mehānismu apraksta RFC 2965 (HTTP State Management Mechanism), kas iznāca 2000. gadā un nomainīja RFC 2109.

Visbiežāk sīkdatnes izmanto lietotāju autentifikācijai (lietotājam ievadot savu lietotājvārdu un paroli, serveris nosūta uz lietotāja datora unikālu teksta virkni, pēc kā vēlāk var noteikt, ka lietotājs ir pieslēdzies sistēmai), sesijas uzturēšanai, kā arī specifiskas informācijas saglabāšanai par lietotāju. Izmantojot sīkdatnes, lietotājs veido tīmekļa vietni atbilstoši savām vēlmēm un interesēm.

Kopš sīkdatņu ieviešanas daudzi interneta lietotāji ir noraizējušies par personiskās dzīves izsekošanu, jo ar sīkdatnēm var izsekot lietotāja veiktās darbības un ieradumus, kad tas veic tīmekļa lapu pārlūkošanu. Sakarā ar to vairākās valstīs (ASV, Eiropas Savienībā) ir pieņemti likumi, kas regulē sīkdatņu lietošanu. Bez tam sīkdatņu negatīvs aspekts ir slikta drošība, jo tās ne vienmēr var precīzi identificēt lietotāju (ja datoru izmanto vairāki lietotāji), tās var ļaunprātīgi pārtvert un izmainīt.

Sīkdatnes ir iespējams arī nobloķēt, bet, tiklīdz tas ir izdarīts, var rasties problēmas, jo var nestrādāt kāda no tīmekļa vietnes piedāvātajām funkcijām vai pat liegta piekļuve pie tās. Dažādām pārlūkprogrammām ir atšķirīgi veidi, kā nobloķēt sīkdatnes. Sīkdatnes, kā jebkuru failu, ir iespējams arī izdzēst, bet tas nozīmē, ka uz sīkdatņu pamata veiktie iestatījumi netiks saglabāti.
An HTTP cookie (also called web cookie, Internet cookie, browser cookie, or simply cookie) is a small piece of data sent from a website and stored on the user's computer by the user's web browser while the user is browsing. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember stateful information (such as items added in the shopping cart in an online store) or to record the user's browsing activity (including clicking particular buttons, logging in, or recording which pages were visited in the past). They can also be used to remember arbitrary pieces of information that the user previously entered into form fields such as names, addresses, passwords, and credit card numbers.


Close