Jaunumi

07.09.2017

Jānis Moors uzsāk lasīt lekcijas “Valsts un tiesību pamati” un “Darba tiesības”

2017.gada 7.septembrī advokātu biroja NOVIUS zvērināts advokāts Jānis Moors sāk lasīt lekcijas “Valsts un tiesību pamati” un “Darba tiesības” Rīgas Stradiņa universitātes studentiem. Jānis Moors, būdams publisko tiesību un civiltiesību speciālists, lekcijās nodos studentiem savas zināšanas un dalīsies praktiskajā pieredzē tādos jautājumos kā: 1) valsts …

Lasīt tālāk
15.04.2017

2017.gada 20.aprīlī Kaspars Novicāns vada semināru zvērinātiem tiesu izpildītājiem

2017.gada 20.aprīlī saistībā ar plašajiem grozījumiem Maksātnespējas likumā advokātu biroja NOVIUS vadošais partneris, zvērināts advokāts Kaspars Novicāns vada lekciju zvērinātiem tiesu izpildītājiem “Tiesiskās aizsardzības process zvērinātu tiesu izpildītāju perspektīvā”.

Lasīt tālāk
21.03.2017

Evija Novicāne iecelta par Maksātnespējas procesa administratoru Disciplinārlietu komisijas locekli

Ar Tieslietu ministra 2017.gada 21.marta rīkojumu apstiprināts Maksātnespējas procesa administratoru Disciplinārlietu komisijas sastāvs, tajā iekļaujot arī advokātu biroja NOVIUS partneri, sertificētu maksātnespējas procesa administratori Eviju Novicāni.

Lasīt tālāk
01.03.2017

Maksātnespējas procesi var kļūt politiski ietekmējami

Biroja partneris, zvērināts advokāts Kaspars Novicāns pauž viedokli Dienas Biznesam par Maksātnespējas likuma grozījumiem, norādot, ka jaunie noteikumi ir nepārdomāti un nodod valsts pārvaldes rokās jautājumus, kurus tiesiskā valstī būtu jārisina tiesai. Kaspars Novicāns arī pauž nožēlu, ka likumdevējs nav pēc būtības risinājis patiesi aktuālus …

Lasīt tālāk
28.02.2017

Valdes locekļa atbrīvošana no atbildības

Jautājumā par valdes locekļa atbrīvošanu no atbildības ir daudz aspektu, kas likumā nav tieši regulēti. Piemēram, vai statūtos (vai līgumā ar valdes locekli) var paredzēt noteikumus, kas “mīkstina” Komerclikuma 169.panta regulējumu par valdes atbildību. Kā valdes locekļa atbildību ietekmē kompetenču sadale vai tā dēvēto business …

Lasīt tālāk
24.02.2017

Evija Novicāne vada semināru LTRK biedriem “Valdes locekļa atbildības sarkanās līnijas – Kā sevi pasargāt?”

Sekmīga uzņēmuma izaugsme lielā mērā atkarīga no valdes īstenotās uzņēmuma vadības. Tomēr ikviens valdes loceklis zina, ka bizness ir joma, kas ir īpaši pakļauta dažādiem riskiem un ietekmes faktoriem, kuru dēļ uzņēmums var ciest zaudējumus. Atbilstoši Komerclikumam valdes locekļi ir tās personas, kuriem jāatbild par …

Lasīt tālāk
21.02.2017

Evija Novicāne piedalās Latvijas Universitātes 75.zinātniskajā konferencē

Biroja partnere, zvērināta advokāte Evija Novicāne uzstājas LU Juridiskās fakultātes 75.zinātniskajā konferencē par tematu „Jēdziens “krietns un rūpīgs saimnieks” kā valdes locekļa rūpības (vaina) mēraukla”, analizējot kritērijus, kas var ietekmēt no valdes locekļa sagaidāmo rūpību, kā arī iztirzājot jēdzienu “krietns un rūpīgs saimnieks” no valdes …

Lasīt tālāk
16.12.2016

Ivars Mēkons komentē jauno Publisko iepirkumu likumu

Starptautisko darījumu eksperts un publisko iepirkumu jomas praktiķis Ivars Mēkons pozitīvi vērtē Saeimā pieņemto jauno Publisko iepirkumu likumu. It īpaši akcentējama depozīta ieviešana, ko jau 2013.gadā piedāvāja viņa savulaik vadītā augsta līmeņa ekspertu darba grupa. Tas nodrošinās samērīgu līdzsvaru starp uzņēmēju iespēju panākt savu iespējami …

Lasīt tālāk
08.11.2016

Valdes atbildība finansiālu grūtību gadījumā

Varētu jau šķist, ka valdei ir absolūtā rīcības brīvība, lemjot par to, kā risināt uzņēmuma finansiālās grūtības – tā teikt, katrs pats savas laimes kalējs. Tomēr jāpatur prātā, ka Maksātnespējas likuma regulējums nepieļauj iespēju nesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu, ja pastāv kāda no likumā noteiktajām maksātnespējas …

Lasīt tālāk
14.10.2016

Biroja pārstāvji vada seminārus maksātnespējas procesa administratoru pretendentiem

Advokātu biroja NOVIUS advokāts Kaspars Novicāns vada seminārus maksātnespējas procesa administratoru pretendentiem par šādiem tematiem: “Mantas pārvaldīšana un pārdošana, cesija un ieskaits maksātnespējas procesā” (norises laiks – 2016.gada 14.oktobris) un “Individuālā komersanta un lauksaimniecības produktu ražotāja maksātnespējas procesa īpatnības” (norises laiks – 2017.gada 3.marts), savukārt …

Lasīt tālāk

Informējam Jūs, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), lai iegūtu anonimizētu pārskatu par lietotāju aktivitātēm vietnē.


This site is using cookies to collect anonymised statistics about the user activity on the site.


Vairāk informācijas / More information

Sīkdatne jeb sīkfails (angļu: cookie — burt. 'cepums'), ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā parasta datne. Ar tās palīdzību serveris var identificēt lietotāju, pārbaudot klienta atsūtīto sīkdatni. Šis mehānisms tika ieviests tādēļ, ka pats HTTP protokols neuztur savienojuma stāvokli, un klienta katru jaunu pieprasījumu serveris uzskata par jaunu klientu.

Sīkdatņu mehānismu apraksta RFC 2965 (HTTP State Management Mechanism), kas iznāca 2000. gadā un nomainīja RFC 2109.

Visbiežāk sīkdatnes izmanto lietotāju autentifikācijai (lietotājam ievadot savu lietotājvārdu un paroli, serveris nosūta uz lietotāja datora unikālu teksta virkni, pēc kā vēlāk var noteikt, ka lietotājs ir pieslēdzies sistēmai), sesijas uzturēšanai, kā arī specifiskas informācijas saglabāšanai par lietotāju. Izmantojot sīkdatnes, lietotājs veido tīmekļa vietni atbilstoši savām vēlmēm un interesēm.

Kopš sīkdatņu ieviešanas daudzi interneta lietotāji ir noraizējušies par personiskās dzīves izsekošanu, jo ar sīkdatnēm var izsekot lietotāja veiktās darbības un ieradumus, kad tas veic tīmekļa lapu pārlūkošanu. Sakarā ar to vairākās valstīs (ASV, Eiropas Savienībā) ir pieņemti likumi, kas regulē sīkdatņu lietošanu. Bez tam sīkdatņu negatīvs aspekts ir slikta drošība, jo tās ne vienmēr var precīzi identificēt lietotāju (ja datoru izmanto vairāki lietotāji), tās var ļaunprātīgi pārtvert un izmainīt.

Sīkdatnes ir iespējams arī nobloķēt, bet, tiklīdz tas ir izdarīts, var rasties problēmas, jo var nestrādāt kāda no tīmekļa vietnes piedāvātajām funkcijām vai pat liegta piekļuve pie tās. Dažādām pārlūkprogrammām ir atšķirīgi veidi, kā nobloķēt sīkdatnes. Sīkdatnes, kā jebkuru failu, ir iespējams arī izdzēst, bet tas nozīmē, ka uz sīkdatņu pamata veiktie iestatījumi netiks saglabāti.
An HTTP cookie (also called web cookie, Internet cookie, browser cookie, or simply cookie) is a small piece of data sent from a website and stored on the user's computer by the user's web browser while the user is browsing. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember stateful information (such as items added in the shopping cart in an online store) or to record the user's browsing activity (including clicking particular buttons, logging in, or recording which pages were visited in the past). They can also be used to remember arbitrary pieces of information that the user previously entered into form fields such as names, addresses, passwords, and credit card numbers.


Close