Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML/CFT)

Atbilstība noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasībām ir viens no pēdējā laika lielākajiem izaicinājumiem. NOVIUS speciālisti lieliski pārzina attiecīgo jomu, to regulējošos normatīvos aktus un starptautiskās prasības. Mūsu speciālistu kompetenci apliecina CAMS sertifikāti, kas starptautiski ir atzīti par AML/CFT jomas speciālistu “zelta standartu”.

NOVIUS ir specializējies noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu izstrādē, nodrošinot to atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, starptautiskajām prasībām un labākajai praksei. Mūsu eksperti veic atbilstības revīzijas, konsultē par normatīvo aktu prasību saturu un izpildi (tostarp jautājumos, kas skar risku novērtēšanu, klientu izpēti, aizdomīgu darījumu atklāšanu un ziņošanu, PEP u.c.), kā arī nodrošina AML/CFT apmācības.

Mēs izprotam mūsu klientu vajadzības, un tas ir pamats veiksmīgai sadarbībai.

 

Pieteikties konsultācijai