О NOVIUS

Кто мы такие

Союзник, который оказывает поддержку и консультирует по вопросам, связанным с точной интерпретаций и соблюдением различных правовых норм.

Название адвокатского бюро NOVIUS образуют два слова – NOVI и IUS, которые в переводе с латыни означают ЗНАТЬ ЗАКОН. Глубокое осмысление права, особенно если оно дополняется профессиональным видением, ответственными поступками, соблюдением конфиденциальности и уникальными решениями, является основой успешной деятельности адвокатского бюро. Главные качества NOVIUS – профессионализм деятельности, честное и ответственное отношение к клиенту, а также актуальные решения. Чтобы обеспечить высококачественные консультации и отличные результаты, адвокатское бюро объединило профессионалов в своей сфере с опытом юридической работы.
Основные сферы деятельности адвокатского бюро: коммерческое право, договорное право, вопросы, связанные с недвижимостью, и ведение различных дел в суде (гражданские, уголовные, административные дела). Специализация в определенных областях, углубленное изучение и осмысление достижений новейших исследований и мирового опыта позволяют нам находить нестандартные решения и добиваться успеха. Клиенты это ценят и рекомендуют NOVIUS своим деловым партнерам.

Почему NOVIUS?

Адвокатское бюро NOVIUS в своей деятельности опирается на доказанные истины, проверенные временем. Традиционные ценности, обогащенные современными инновациями, новыми и уникальными методами, деловым подходом, навыками формирования отношений, позволяют нам добиваться наиболее точного в правовом отношении результата. Это наш путь к убедительным и стабильным достижениям.

Каждый клиент является для адвокатского бюро NOVIUS особенным и уникальным, поэтому мы используем индивидуальный подход в рассмотрении каждого вопроса. Адвокатское бюро NOVIUS делает все возможное, чтобы предоставить клиенту ценную консультацию и достойное решение. Мы понимаем, насколько важны личные права, возможности, справедливость и свобода каждого человека, поэтому с величайшей ответственностью относимся и к фактам, и к эмоциям, и к другим внешним факторам.

NOVIUS ориентирует свою деятельность на несколько важнейших сфер права, предоставляя услуги по следующим экспертным группам:
Административные дела
Строительство
Трудовое право
Финансовое и банковское право
Семейное право
Привлечение инвестиций на предприятия
Юридический и финансовый аудит
Коммерческое право
Уголовные дела
Наследственное право
Недвижимость
AML/CFT
Публичные закупки и ПЧП
Реструктуризация и неплатежеспособность
Разрешение споров
Объединение и приобретение предприятий
Международное право
Авиационное право

О качестве адвокатского бюро NOVIUS свидетельствуют клиенты, которые выбирают услуги NOVIUS надолго и рекомендуют их своим деловым партнерам, друзьям и родственникам. Это возможность довериться и получить от адвокатского бюро полноценную поддержку. Поэтому предприятия и люди, которые думают о развитии и ожидают убедительного результата, выбирают NOVIUS.

Наша идея

Профессиональное видение

Непрерывный профессиональный рост, образование, практический опыт помогают все более совершенствовать качество услуг.

Выдающийся результат

Только выяснив индивидуальные потребности каждого клиента, можно найти способ достижения выдающегося результата. Результат свидетельствует о нашем профессионализме.

Конфиденциальность

Уверенность, деликатность и доверительность помогают наладить надежное долгосрочное сотрудничество с клиентами. Мы высоко его ценим.

Ответственность

Мы благодарны за среду и общество, в которых можем реализовать себя, поэтому относимся к ним с уважением и чувствуем ответственность за сохранение окружающей среды.

Informējam Jūs, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), lai iegūtu anonimizētu pārskatu par lietotāju aktivitātēm vietnē.


This site is using cookies to collect anonymised statistics about the user activity on the site.


Vairāk informācijas / More information

Sīkdatne jeb sīkfails (angļu: cookie — burt. 'cepums'), ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā parasta datne. Ar tās palīdzību serveris var identificēt lietotāju, pārbaudot klienta atsūtīto sīkdatni. Šis mehānisms tika ieviests tādēļ, ka pats HTTP protokols neuztur savienojuma stāvokli, un klienta katru jaunu pieprasījumu serveris uzskata par jaunu klientu.

Sīkdatņu mehānismu apraksta RFC 2965 (HTTP State Management Mechanism), kas iznāca 2000. gadā un nomainīja RFC 2109.

Visbiežāk sīkdatnes izmanto lietotāju autentifikācijai (lietotājam ievadot savu lietotājvārdu un paroli, serveris nosūta uz lietotāja datora unikālu teksta virkni, pēc kā vēlāk var noteikt, ka lietotājs ir pieslēdzies sistēmai), sesijas uzturēšanai, kā arī specifiskas informācijas saglabāšanai par lietotāju. Izmantojot sīkdatnes, lietotājs veido tīmekļa vietni atbilstoši savām vēlmēm un interesēm.

Kopš sīkdatņu ieviešanas daudzi interneta lietotāji ir noraizējušies par personiskās dzīves izsekošanu, jo ar sīkdatnēm var izsekot lietotāja veiktās darbības un ieradumus, kad tas veic tīmekļa lapu pārlūkošanu. Sakarā ar to vairākās valstīs (ASV, Eiropas Savienībā) ir pieņemti likumi, kas regulē sīkdatņu lietošanu. Bez tam sīkdatņu negatīvs aspekts ir slikta drošība, jo tās ne vienmēr var precīzi identificēt lietotāju (ja datoru izmanto vairāki lietotāji), tās var ļaunprātīgi pārtvert un izmainīt.

Sīkdatnes ir iespējams arī nobloķēt, bet, tiklīdz tas ir izdarīts, var rasties problēmas, jo var nestrādāt kāda no tīmekļa vietnes piedāvātajām funkcijām vai pat liegta piekļuve pie tās. Dažādām pārlūkprogrammām ir atšķirīgi veidi, kā nobloķēt sīkdatnes. Sīkdatnes, kā jebkuru failu, ir iespējams arī izdzēst, bet tas nozīmē, ka uz sīkdatņu pamata veiktie iestatījumi netiks saglabāti.
An HTTP cookie (also called web cookie, Internet cookie, browser cookie, or simply cookie) is a small piece of data sent from a website and stored on the user's computer by the user's web browser while the user is browsing. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember stateful information (such as items added in the shopping cart in an online store) or to record the user's browsing activity (including clicking particular buttons, logging in, or recording which pages were visited in the past). They can also be used to remember arbitrary pieces of information that the user previously entered into form fields such as names, addresses, passwords, and credit card numbers.


Close