Author: Evija Novicāne

24.07.2020

Evija Novicāne ieguvusi CAMS sertifikātu

Turpinot NOVIUS specializēšanos AML/CFT jomā, arī biroja partnere, zvērināta advokāte Evija Novicāne ir ieguvusi ASV izdoto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālista sertifikātu (CAMS). Esam gandarīti, ka NOVIUS speciālistu kompetenci AML/CFT jomā apliecina CAMS sertifikāti, ko izdod Sertificētu naudas atmazgāšanas apkarošanas speciālistu asociācija (ACAMS).

Lasīt tālāk
20.03.2020

Evija Novicāne atkārtoti iecelta par Maksātnespējas procesa administratoru Disciplinārlietu komisijas locekli

Ar Tieslietu ministra 2020.gada 20.marta rīkojumu apstiprināts Maksātnespējas procesa administratoru Disciplinārlietu komisijas sastāvs, tajā atkārtoti iekļaujot arī advokātu biroja NOVIUS partneri, sertificētu maksātnespējas procesa administratori Eviju Novicāni.

Lasīt tālāk
18.02.2020

Legalitātes pienākuma pārkāpums un kapitālsabiedrībai nodarīto zaudējumu noteikšanas problemātika prasībā pret valdes locekli

Biroja partnere, zvērināta advokāte Evija Novicāne uzstājas LU Juridiskās fakultātes 78. starptautiskajā zinātniskajā konferencē par tematu „ Legalitātes pienākuma pārkāpums un kapitālsabiedrībai nodarīto zaudējumu noteikšanas problemātika prasībā pret valdes locekli”, analizējot zaudējumu noteikšanas problemātiku situācijās, kad valdes loceklis nav nodrošinājis sabiedrības darbības tiesiskumu. Referējamā temata publikācija …

Lasīt tālāk
01.11.2019

Biznesa lēmumu pieņemšana valdes locekļa atbildības skatupunktā

Vairums biznesa lēmumu ir saistīti ar zināmu risku vai veiksmes faktoru, jo komercdarbībā pat ļoti racionāli un kvalitatīvi izvērtēti lēmumi var nesniegt gaidīto rezultātu un radīt zaudējumus. Ņemot vērā to, ka atbilstoši Komerclikuma 169.panta otrās daļas noteikumiem valdes locekļi solidāri atbild par zaudējumiem, ko viņi …

Lasīt tālāk
01.07.2019

Fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšana negodprātīgam parādniekam

Jau vairākus gadu desmitus ekonomiskās izaugsmes pamata virzītājspēks ir preču patēriņš kredītā, kas savukārt neizbēgami rada pārmērīgu saistību uzņemšanās problemātiku. Attiecīgi fiziskās personas maksātnespējas institūts ir faktiski neatņemama mūsdienu ekonomikas modeļa sastāvdaļa. Latvijā tas tika ieviests 2007.gadā un pēc vairākkārtējiem likuma grozījumiem Latvijas tiesiskais regulējums …

Lasīt tālāk
05.06.2019

Kaspars Novicāns ieguvis CAMS sertifikātu

Apliecinot NOVIUS kompetenci noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, biroja partneris, zvērināts advokāts Kaspars Novicāns ir kļuvis par Sertificētu naudas atmazgāšanas apkarošanas speciālistu asociācijas (ACAMS) biedru, kā arī ieguvis minētās asociācijas izdotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālista sertifikātu (CAMS). CAMS sertifikāts ir starptautiski atzīts …

Lasīt tālāk
15.05.2019

Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Satiksme” valdes darbības un atbildības novērtējums

Advokātu birojs NOVIUS ir veicis Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Satiksme” valdes darbības un atbildības novērtējumu, sniedzot juridisku atzinumu.

Lasīt tālāk
14.12.2018

Pētījums “Fiziskās personas maksātnespējas procesa piemērošanas nosacījumi un tā efektivitāte”

Pēc Maksātnespējas kontroles dienesta pasūtījuma NOVIUS ir veicis pētījumu “Fiziskās personas maksātnespējas procesa piemērošanas nosacījumi un tā efektivitāte”. Pētījuma mērķis ir analizēt fiziskās personas maksātnespējas procesa piemērošanas Latvijā problemātiskos aspektus un sniegt priekšlikumus fiziskās personas maksātnespējas procesa pilnveidošanai Latvijā, tai skaitā saistībā ar parādnieka godprātības kritēriju …

Lasīt tālāk

Informējam Jūs, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), lai iegūtu anonimizētu pārskatu par lietotāju aktivitātēm vietnē.


This site is using cookies to collect anonymised statistics about the user activity on the site.


Vairāk informācijas / More information

Sīkdatne jeb sīkfails (angļu: cookie — burt. 'cepums'), ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā parasta datne. Ar tās palīdzību serveris var identificēt lietotāju, pārbaudot klienta atsūtīto sīkdatni. Šis mehānisms tika ieviests tādēļ, ka pats HTTP protokols neuztur savienojuma stāvokli, un klienta katru jaunu pieprasījumu serveris uzskata par jaunu klientu.

Sīkdatņu mehānismu apraksta RFC 2965 (HTTP State Management Mechanism), kas iznāca 2000. gadā un nomainīja RFC 2109.

Visbiežāk sīkdatnes izmanto lietotāju autentifikācijai (lietotājam ievadot savu lietotājvārdu un paroli, serveris nosūta uz lietotāja datora unikālu teksta virkni, pēc kā vēlāk var noteikt, ka lietotājs ir pieslēdzies sistēmai), sesijas uzturēšanai, kā arī specifiskas informācijas saglabāšanai par lietotāju. Izmantojot sīkdatnes, lietotājs veido tīmekļa vietni atbilstoši savām vēlmēm un interesēm.

Kopš sīkdatņu ieviešanas daudzi interneta lietotāji ir noraizējušies par personiskās dzīves izsekošanu, jo ar sīkdatnēm var izsekot lietotāja veiktās darbības un ieradumus, kad tas veic tīmekļa lapu pārlūkošanu. Sakarā ar to vairākās valstīs (ASV, Eiropas Savienībā) ir pieņemti likumi, kas regulē sīkdatņu lietošanu. Bez tam sīkdatņu negatīvs aspekts ir slikta drošība, jo tās ne vienmēr var precīzi identificēt lietotāju (ja datoru izmanto vairāki lietotāji), tās var ļaunprātīgi pārtvert un izmainīt.

Sīkdatnes ir iespējams arī nobloķēt, bet, tiklīdz tas ir izdarīts, var rasties problēmas, jo var nestrādāt kāda no tīmekļa vietnes piedāvātajām funkcijām vai pat liegta piekļuve pie tās. Dažādām pārlūkprogrammām ir atšķirīgi veidi, kā nobloķēt sīkdatnes. Sīkdatnes, kā jebkuru failu, ir iespējams arī izdzēst, bet tas nozīmē, ka uz sīkdatņu pamata veiktie iestatījumi netiks saglabāti.
An HTTP cookie (also called web cookie, Internet cookie, browser cookie, or simply cookie) is a small piece of data sent from a website and stored on the user's computer by the user's web browser while the user is browsing. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember stateful information (such as items added in the shopping cart in an online store) or to record the user's browsing activity (including clicking particular buttons, logging in, or recording which pages were visited in the past). They can also be used to remember arbitrary pieces of information that the user previously entered into form fields such as names, addresses, passwords, and credit card numbers.


Close